Selenicereus undatus

Selenicereus undatus, беломесениотпитахаја, е вид од родотСеленицереус(поранешен Hylocereus) во семејствотоКактомите[1]и е најкултивиран вид од родот.Се користи и како украсна лоза и како овошна култура - питахаја или змејово овошје.[3]

Како и сите вистинитикактуси, родот потекнува воАмерика, но прецизното родно потекло на видот S. undatus е неизвесно и никогаш не е решено, може да бидехибрид

Големина: 100cm-350cm


Детали за производот

Ознаки на производи

Опис на производот

Selenicereus undatus, беломесениотпитахаја, е вид од родотСеленицереус(поранешен Hylocereus) во семејствотоКактомите[1]и е најкултивиран вид од родот.Се користи и како украсна лоза и како овошна култура - питахаја или змејово овошје.[3]

Како и сите вистинитикактуси, родот потекнува воАмерика, но прецизното родно потекло на видот S. undatus е неизвесно и никогаш не е решено, може да бидехибрид

Големина: 100cm-350cm


  • Претходно:
  • Следно: